TANI ve TAKİP (DİJİTAL DERMATOSKOPİ İLE)

TANI & TAKİP

 • Mutlaka insan vücudunda bazen doğuştan bazen de sonradan oluşan cildimizle ilgili lezyonlar(oluşumlar) olabilir.
 • Büyük bir çoğunluğu iyi huylu olan bu lezyonlar farkında olmadan ihmal edilirler ise ileride sağlığımızı tehdit edebilecek kanserlere dönüşebilirler. Yada hiçbir kötü huylu potansiyel içermemesine rağmen bazen bu lezyonlar bizi rahatsız edecek estetik olmayan görünümlere sebep olabilirler.
 • Her nedenle olursa olsun vücudumuzda ki oluşumların tedavileri nasıl sağlıklı bir şekilde yapabileceği konusunda bilgi sahibi olmak için Tıp dünyası tarafından kabül edilen aşağıdaki tedavi prensipleri takip edilmelidir.
 • Öncelikle lezyonlarının doğru teşhisinin yapılabilmesi için Estetik Plastik Cerrahi, Dermatoloji,Patoloji uzmanlarından oluşan ekip tarafından değerlendirilmelidir.
 • Uzman ekip tarafından doğru teşhis edilen lezyonlar Uluslararası tedavi protokoluna uygun bir şekilde yapılmalıdır.
 • Bu lezyonların mutlaka HİSTOPATOLOJİK değerlendirmeleri yapılmalıdır.
 • Uygulanacak tedavilerin sonuçları yeterli kür sağlamasının yanı sıra kişinin estetik kaygılarını karşılaması gerekir.
 • Tedavi sonrası disiplinli bir şekilde periyodik post-op takipleri yapılmalıdır.

Cilt Kanserleri vücudumuzda oluşan tüm kanserlerin içinde tanı koymakta en az zorluk çekilen doku deridir.

Her hekimin lezyonu direkt olarak görme,lezyonun çevresini inceleme ve gelişimini gözleme şansı vardır.

Bu olanak yeterli ışıklandırma altında iyi bir eksposizyon ve gerektiğinde magnifikasyon aletleri kullanılarak en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

 • lezyonun varoluş süreci
 • başlangıç karakteri
 • görünümü(kanama,büyüme,koyulaşma,ülserasyon,ağrı v.s)
 • büyüme paterni
 • önceki tedaviye şekillerine yanıtı
 • aile hikayesi
 • çevre ilişkileri(güneş,arsenik,x- ışın,karsinojen maddelerle ilişkisi,v.s) sorgulanmalıdır.

Cilt kanserlerinin tanı ve tedavisinde Plastik Cerrah’la Patolog arasında yakın konsültasyon ilşkisi önemlidir.

Cerrah uygun eksizyonu veya biyopsiyi yaparken lezyonu dikkatli bir şekilde çıkarmalıdır.

Selim olduğu düşünülen yüzeyel lezyonlarda Shaving(traşlama) yada alternatif tedavi yöntemleri yeterli olabilir.

Eksize edilen dokular dikkatle tutulmalı pensetlerle ezilmemelidir.

Çıkarılan piecemen formaldehit eriyiği içeren patoloji şişelerine konulmalı ve mutlaka hasta ismi ve çıkarılan bölge çok açık ifadeyle yazılmalıdır.

Ayrıca patoloji istek formuna lezyonun hikayesi,özellikleri,gelişim süreci,büyüme süreci,değişim uğraması konusunda bilgilendirmelidir.

Benler melanosit ismi verilen ve deriye renk veren hücrelerin oluşturduğu deri değişiklikleridir.

İnsan vücudunda çok sayıda ben görülebilir.Bu benlerin bazıları doğuştan vardırlar,bazıları ise güneşe maruz kalınması sonucunda oluşurlar.

Benler; kahverengi,siyah ya da nadiren koyu mavi renkte olabilirler.Her koyu renk değişikliği yada kabarıklık ben değildir.Deride var olan değişikliğin Ben olup olmadığı konusunda dermatoloğunuz size yardımcı olacaktır.

Doğuştan gelen benlerde daha fazla risk olmakla birlikte benlerin bazıları kanser riski taşıyabilir.Bu nedenle,tehlikeli benlerin takibi son derece önemlidir.

Çok sayıda beni olan(50’den fazla),çocukluk döneminde ağır güneş yanıkları geçirenler,ailesinde melanom olanlar ile açık ten renkli ve renkli gözlü kişilerde benlerin kansere dönüşüm riski daha fazladır

Bu özelliklere sahip bireylerin üç ayda bir dermatoskopik muayeneden geçirilmeli gereklidir.

Dermatoskopik muayene benin içindeki yapıları büyütülerek görülmesini sağlayan “dermatoskop” isimli el cihazı aracılığıyla yapılır.

Bu muayeneden sonra dermatoloğun şüpheli bulduğu benler cerrahi olarak çıkarılır ve patalojik inceleme yapılır.Şüphe uyandırmayan benler ise düzenli aralıklarla kontrol edilmeye devam edilir.

Canlı imaj, alındıktan hemen sonra hasta dosyasına kaydedilir.

Bununla birlikte doktor, ekranda dondurulmuş veya hafızaya alınmış imaj üzerinden hastasına açıklama yapabilir.

tani

Herbir imaj, lezyonun vücutdaki yeri, teşhisi ve tarihi açısından tanımlanır.

Teşhis hafızadaki listeden ve vücuttaki yeri ise aynı ekrana gelen robottan kolayca seçilir.

tani

Değişik zamanlarda alınmış imajlar aynı ekranda, yan yana veya üst üste mukayese edilebilir.

Bilgisayar hafızasının geniş kapasitesi sayesinde, doktor geniş zaman aralıkları içinde alınmış bir çok imaj arasındaki farklılaşmayı kolayca takip edebilir.

tani
 • Kullanımı kolay mikroskop ve bilgisayar teknolojisi
 • Lezyonun vücut üzerindeki yerini işaretlemek için makro imaj
 • Etkili bilgi depolama ve kullanma
 • Internet üzerinden tele-konsültasyon imkanı
 • Tanı koymada bilgisayar yardımı
 • İmajların yazıcı ile baskısı, diskete ve cd'ye aktarılması.

Son yıllarda dermatoskopik muayene el aletleri yerine benin içindeki ayrıntılı yapının resimlerinin görüntülenip saklanabildiği bilgisayar aracılı video kameralarla aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır.

Bu inceleme yönteminde,kişinin vücudundaki benlerin yerleri işaretlendikten sonra büyütme özeliği olan kamera ile alınan görüntüler bilgisayara kayıt edilir.

Görüntülerin saklanabilmesi düzenli olarak kontrole gelen hastalarda sonraki muayenelerde zaman içinde bende oluşan değişikliklerin takip edilebilmesini sağlar.

Bu görüntüler üzerinde matematiksel bir hesaplama yapılabilir ve bazı risk kriterlerinden faydalanılarak benlerin tehlikeli olup olmadığı konusunda karara varılabilir.

Riskli görülen benlerin cerrahi olarak çıkarılması az riskli olanların ise düzenli aralıklarla takibi önerilir.Unutulmamalıdır ki dermatoskopi özellikle çok sayıda beni olan kişilerin takibinde kullanılır ve asla patolojik incelemenin(doku incelemesi) yerini tutacak bir tanı yöntemi değildir.

Benin,kanser riski taşıyıp taşımadığı kesin olarak cerrahi çıkarım sonucu patolojik inceleme ile kesinleştirilebilir.

tani