Lazer Tedavi / Cerrahi Tedavi

LAZER Mİ, CERRAHİ Mİ ?

Hastalarımızdan gelen binlerce mail de en çok bu sorunun yanıtının merak edildiğini gördük. Bizde en doğru seçim için bu konuyu ele alacağız.

Benlerde farklı tedavi olanakları bulunmaktadır. Benlerin en kesin ve tekrarlamayacak şekilde olan tedavisi cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Bu işlem lokal anestezi altında yapılabilen küçük bir ameliyattır. Burada ben (nevüs) kenarlarından ve çevresinden sağlam sınırlarla birlikte çıkartılır ve çok ince dikişler kullanarak oluşan açıklık estetik kapatılır.

Benler çıkartıldıktan sonra aynı yerlerde bir daha çıkmayacaktır. Bu operasyon sonucunda incede olsa bir iz kalacaktır.

Bu izin şekli plastik cerrahide kullanılan tekniklerle sizin kendi yüz çizgilerinize paralel olacak şekilde planlanır, cilt altı ve cilt çok ince dikişlerle ayrı ayrı onarılır ve bu sayede olabilecek en az iz kalır. Bu iz 6 ay-1 sene sonra solacak, ameliyat izi en iyi hale gelecektir. Yüz ve vücuttaki küçük benler klinik ortamında ayaktan lokal anestezi ile kısa sürede alınabilir.

Cerrahi yöntemin lazer uygulamasına karşı en önemli avantajı tekrarlamayacak şekilde çıkarılırken çıkarılan dokunun patojik tetkiki yapılarak benin selim veya habis olma özelliği yanı sıra potansiyel bir riski de öğrenme şansını verir.Lazer uygulamalarında benler yüksek ısıya maruz kaldığı için patolojik tetkiki mümkün olmayacaktır.

Daha önceden patolojik tetkik yapılmadığı için malignite riski taşıyan (displastik ben,atipik ben,spitz nevüs) gibi prekansöröz benlere uygulanacak lazer ile yüksek ısı karşısında hücre yapılarının bozulmasına ve gelecekte habisleşmeye dönüşme riskini arttırabilir.

Cerrahi tedavide ise çıkarılan ben eğer patolojik tetkikde Malign Melanom teşhisi konulmuşsa tekrar daha geniş eksizyon ve bölgesel lenf nodüllerinin çıkarılmasına fırsat tanıyacaktır.

Ben tedavisinde lazer uygulamaları hastalarımıza cerrahi tedaviye göre daha pratik ve kolay gelmektedir.Şurası bir gerçek ki yüzeyel olmayan deriden kabarık deri tabanın derinliğine dek uzanan benlere uygulanacak lazer tedavisi,traşlama,koterizasyon gibi eksik ve yanlış uygulamalardan sonra tekrarlama görülebilmektedir.

Cerrahi tedavi dışında leke tarzında olan yüzeysel benlerde,çillerde lazer, radyofrekans, veya krioterapi tedavileri de uygulanabilmektedir. Doğumsal olarak görülen Hemanjiom, Port Wine Stain(PWS-Porto Şarabı Lekesi) vb. damarsal patolojilere ya da sonradan oluşan Eritema, Spider Anjioma, Pyojenik Granüloma, Anjiokeratoma, Venöz Lake vb. damarsal patolojilere lazer tedavisi başarı ile uygulanmaktadır.

SONUÇ

Ben aldırma konusunda en uygun, sağlıklı ve doğru uygulama, estetik cerrahi yöntemle benin kesilerek çıkarılması ve estetik olarak dikilmesidir.

İnsanlar arasında estetik olarak dikildi denince hiç iz kalmayacağı düşünülür. Oysa her dikiş iz bırakır ancak estetik cerrah atravmatik yöntemler ve aletlerle birlikte çok ince dikişler kullanarak izin çok daha az kalmasını sağlar. Buna rağmen her insanda yara iyileşmesi ve iz kalma oranı farklıdır. Ben aldırma sonucunda izin ne kadar kalacağı önceden bilinemez veya test edilemez. Ancak bazı vücut bölgelerinde daha fazla iz kaldığı tecrübe ile sabittir. Örneğin kol ve bacaklarda, omuzda, göğüs orta kısmında diğer bölgelerden daha fazla iz kalabilir.

CERRAHİ TEDAVİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

  • Müdahale sonrası erken dönem izlerin görünümünün hastaya verdiği rahatsızlıklar (6-12 ay) sonrası belirsizleşen izler
  • İstenmeyen yara iyileşmesi (keloid, hipertrofik skar) çok nadir.

LAZER TEDAVİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Lazerler deride yanık reaksiyonuna neden olabilirler. Bu durumlarda aşağıdaki yan etkiler oluşabilir:

  • Geçici ağrı, kızarıklık, morarma, su toplaması ve kabuklanma
  • Herpes Simpleks denen uçuk virüsünün aktive olması
  • Kalıcı olabilen beyaz veya deriden koyu olabilen cilt lekeleri
  • Oldukça az olmak üzere kalıcı yara izi
  • Lazer tedavisinde tabanda derinin alt segmentlerine uzanan benlerde melanin pigmentlerinin tekrar aktive olması ile benlerin nüksü olabilir.